Spring naar inhoud

Thema's

Er zijn verschillende manieren om te zorgen voor een bereikbare kust in Zuid-Kennemerland. Binnen 7 thema’s dachten we al na over mogelijke oplossingen. Hieronder staat kort wat er al bedacht is, voordat we op deze website om ideeën vroegen.

7 Thema’s

1. Betere reisinformatie

Hoe kun je de reis naar de kust makkelijker maken? Een voorbeeld hiervan is dat we bezoekers voor hun rit naar de kust op de hoogte brengen van de situatie onderweg. Hierbij ontvangen reizigers vooraf belangrijke informatie over drukte, parkeermogelijkheden en alternatieve routes. Daarnaast denken we aan borden langs de weg die live verkeersinformatie en beschikbare parkeerplekken weergeven.

2. Meer op de fiets

Hoe maken we fietsen naar de kust aantrekkelijker? We denken na over het verbeteren van de breedte van- en snelheidsverschillen op de fietspaden. Dit betekent dat fietsers meer ruimte hebben en sneller en veiliger kunnen reizen. Ook denken we aan de aanleg van nieuwe fietsroutes, zoals door de Waterleidingduinen. Of aan het maken van nieuwe fietsparkeerplekken.

3. Aantrekkelijk openbaar vervoer

Op welke manieren maken we het openbaar vervoer aantrekkelijker? We denken bijvoorbeeld aan aanpassingen aan verkeerslichten om de doorstroming van de bus te verbeteren. Hierdoor rijdt de bus sneller naar de kust. Daarnaast kijken we naar de uitbreiding van busverbindingen richting Zuid- Kennemerland.

4. Meer bezoekers in de toekomst

We gaan slim om met de toekomstige groei van het aantal bezoekers. Met P+R locaties ten oosten van Haarlem/Heemstede en vlak voor de Zeeweg en de Zandvoortselaan kunnen we bijvoorbeeld parkeren en een pendeldienst combineren.

5. Makkelijker parkeren

Om parkeren makkelijker en betaalbaar te maken, zijn er verschillende gedachten. We moedigen het gebruik van P+R locaties met goedkoop parkeren en -pendeldienst aan. Of we kijken naar mogelijkheden om met minder tijd en moeite een goede parkeerplek te vinden.

6. Slim omgaan met autoverkeer

We kunnen ook slimmer omgaan met het autoverkeer naar de kust. Bijvoorbeeld met borden langs de weg met informatie over het aantal beschikbare parkeerplekken. Zo kun je als automobilist tijdig een keuze maken voor rijden of een P+R locatie opzoeken. Een ander idee is het op drukke momenten regelen van het verkeer met stoplichten, waarbij we de bus voorrang geven.

7. Kleine verbeteringen aan de weg

Kleine verbeteringen aan de weg worden ook onderzocht. Denk hierbij aan het maken van opstelvakken voor de bus of fietsers en het verbeteren van kruispunten. Dit verhoogt de
verkeersveiligheid en zorgt voor betere doorstroming.

Waarop worden ideeën beoordeeld?

  • Er wordt vooral gekeken of het idee bijdraagt aan het verbeteren van de fietsbereikbaarheid, minder drukte en files op autowegen en goed openbaar vervoer. 

  • Het idee past binnen een van de 7 thema’s.

  • Korte termijn ideeën moeten uiterlijk 2026 uitgevoerd kunnen worden.

  • Lange termijn ideeën moeten uiterlijk eind 2035 uitgevoerd kunnen worden.

  • Het idee is uitvoerbaar binnen bestaand provinciaal of gemeentelijk beleid.

  • Het plan is verkeerskundig haalbaar en moet passen in de omgeving.

 

*Dit onderstaande is een voorbeeld van een Zeeweg-idee dat is afgevallen: 

 Aanleg van een nieuwe weg langs het spoor Overveen – Zandvoort. Om de bereikbaarheid te verbeteren, wordt er gepleit voor de aanleg van een nieuwe weg met rijstroken aan beide kanten van het spoor tussen Overveen en Zandvoort. Dit zal niet alleen de doorstroom bevorderen, maar ook bijdragen aan een efficiënter verkeerssysteem in de regio.

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel