Spring naar inhoud

Achtergrondinformatie

Bereikbare kust

De bereikbaarheid van de kust van Zuid-Kennemerland is een uitdaging die al langer speelt. In 2023 is een onderzoek gestart naar nieuwe manieren om de kust bereikbaar te houden. Er is onder andere onderzocht om hoeveel piekdagen het gaat, waar knelpunten zitten en via welke manieren mensen naar de kust reizen. Veel informatie was al bekend en dit is aangevuld met actuele informatie en scenario’s voor de toekomst. Deze vernieuwde kennis heeft geleid tot 3 uitgangspunten:

  1. We verbeteren de fietsbereikbaarheid van de kust
  2. We streven naar minder files en drukte op autowegen, zodat de bus goed doorrijdt
  3. We faciliteren openbaar vervoer en fiets voor extra bezoekers naar de kust

De uitgangspunten zijn verder vertaald naar 7 thema’s. Ideeën voor een bereikbare kust horen te vallen binnen deze 7 thema’s:

  1. Betere reisinformatie
  2. Meer op de fiets
  3. Aantrekkelijk openbaar vervoer
  4. Meer bezoekers in de toekomst
  5. Parkeren
  6. Slim omgaan met autoverkeer
  7. Kleine verbeteringen aan de weg
Bekijk de thema's

Voordat de provincie besluit welke maatregel(en) worden uitgevoerd, vroegen we inwoners, dagjesmensen, ondernemers en maatschappelijke organisaties om hun ideeën. Samen met al eerder bedachte oplossingen, zoals bijvoorbeeld rond de Zeeweg N200, leidt dit tot maatregelpakket(ten). Hierbij wordt gekeken welke op de korte en de lange termijn uitgevoerd kunnen worden.

Kijk op de projectpagina om meer te weten over dit project en over de stappen die al gezet zijn.

Kijk op de projectpagina

Zeeweg N200

De Zeeweg (N200) slingert door een prachtig natuurlandschap. Auto, bus, fiets en voetganger maken gebruik van de weg. Op de Zeeweg vinden relatief veel ongelukken plaats. De provincie heeft daarom onderzocht hoe de verkeersveiligheid op de Zeeweg kan verbeteren. Uit het onderzoek zijn 6 varianten voor de Zeeweg en 4 varianten voor het fietspad aan weerszijden van de Zeeweg gekomen. 

Deze varianten worden gecombineerd met de oplossingen die worden gekozen in het project Bereikbare kust. Zo pakken we in één keer zowel de verkeersveiligheid aan als een beter bereikbare kust. Al eerder zijn er in het onderzoek Zeeweg N200 veel reacties binnengekomen om de veiligheid op de Zeeweg te verbeteren. Een aantal daarvan gaan in op het verbeteren van de doorstroming. Deze ideeën vind je terug in het overzicht op deze website.

Dit betekent dat er op zijn vroegst in 2025 aanpassingen plaatsvinden aan de Zeeweg. Eerder zijn er afspraken gemaakt over kleine aanpassingen onder andere aan de Kop van de Zeeweg; deze starten wel in 2024.

Kijk op de website van N200 Zeeweg

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel