Spring naar inhoud

Status

Je kunt nu reageren op dit idee.

Input van Reizigersvereniging Rover

Door: Provincie Noord-Holland
16 april 2024

Reizigersvereniging Rover heeft een aantal ideeën ingebracht

Voor de doorstroming van de bus spelen vier factoren een rol:

Doorstroming door Haarlem
Capaciteit en doorstroming Zandvoortselaan
Capaciteit en doorstroming Zeeweg.
Doorstroming in Zandvoort en kust Bloemendaal naar autoparkeerplaatsen.

Ad 1. Doorstroming van de bus door Haarlem kan verbeterd worden door ander regime van verkeersregeling: prioriteit voor de bus ten koste van doorstroming auto. Dit te combineren met doorstroming voor de fiets. De verkeersregeling op stranddagen speelt sowieso een belangrijke rol om te zorgen voor minder files en drukte op de autowegen in Haarlem en Heemstede, en aansluitend op de Zandvoortselaan en Zeeweg.

Ad 2. Het vergroten van de doorstroming van de bus op de Zandvoortselaan lijkt vooral ingrijpende maatregelen te vergen.

Maatregel toeritdosering voor de auto en prioriteit voor bus en fiets bij station Heemstede-Aerdenhout, in combinatie met verkeerslichtenregeling in Haarlem en Heemstede (doorstroming bus en fiets, afremmen auto).
Onderzoeken van de inpasbaarheid van drie rijstroken op de Zandvoortselaan. Te combineren met eenduidige snelheidsverlaging, rijstrooksignalering, doorgetrokken strepen en strikte handhaving. In de ochtend is de noordelijkste van de drie rijstroken gereserveerd voor bus (vanwege tussenliggende haltes) en hulpdiensten. In de avond is de zuidelijke strook gereserveerd voor bus en hulpdiensten.
Het idee om de oude trambaan opnieuw in te richten voor de bus in de drukste richting lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk. Om de zeer noodzakelijke capaciteit voor de fiets niet in gevaar te brengen zouden dan wel de fietspaden langs de Zandvoortselaan verbreed moeten worden. Mogelijk valt er onderscheid te maken tussen het deel Heemstede – Bentveld en het deel Bentveld – Zandvoort, maar ondanks dat het bijna een voorwaarde lijkt om te rijden met elektrische bussen (echter dan wel opladen in Zandvoort) verwachten we grote inhoudelijke (Natura 2000, verkeersveiligheid) en procedurele obstakels. Daarnaast wordt het er wat betreft de ligging van de haltes, voor de reiziger niet duidelijker op. Vergt veel van de communicatie.
Ter vergroting van het bereik van het OV naar het achterland zou het denkbaar zijn om (extra) R-net bussen (concessie AML) op stranddagen te laten doorrijden naar de kust. Dit in aanvulling op de reguliere diensten naar station Haarlem. Zonder ingrijpende doorstromingsmaatregelen lijdt dit echter tot ingrijpende verstoring van de dienstregeling en lijkt daarmee vooralsnog niet haalbaar.

Ad 3. Omdat de bus in-takt vanaf de Brouwerskolkweg is de dosering van het autoverkeer belangrijk voor de doorstroming van de bus op de Zeeweg. Overwegingen;

’s Ochtend één van de twee rijstroken naar de kust reserveren voor de bus. Dit zou capaciteit scheppen voor aanzienlijke verhoging van de frequentie van buslijn 81 en mogelijk een lijn 80a die vanaf het Houtplein, via Wilhelminastraat, Zijlweg en Brouwerskolk naar Bloemendaal en Zandvoort rijd. Hiermee worden de strandfiles rond station Haarlem vermeden.
Het laten doorrijden van R-net bussen (concessie AML) vanaf station Haarlem naar Bloemendaal/Zandvoort is in theorie denkbaar, maar zal in de praktijk stuiten op de strandfiles rond station Haarlem. Tenzij gekozen wordt voor een route zoals voorgesteld voor een buslijn 80a.

Ad 4. Vooral op de Zandvoortselaan is de doorstroming mede afhankelijk van het afstromen van het autoverkeer in Zandvoort zelf naar de parkeerplaatsen. Een maatregel waarbij op stranddagen (en bepaalde uren) de toegang tot Zandvoort alleen mogelijk is als de automobilist vooraf in het bezit is van een parkeerkaart, zou kunnen bijdragen aan de doorstroming in het gehele verkeerssysteem.


Bovenstaande ideeën zijn slechts een deel van hetgeen per e-mail is ingediend bij de Provincie Noord-Holland door Hans Claus van Rover Haarlem-IJmond op 14 april 2024. Het volledige verslag was te uitgebreid voor op de website. De uitgebreide omschrijving van de ingebrachte ideeën worden in zijn totaliteit meegenomen in de haalbaarheidstoets.

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.





Verversen

Cancel