Spring naar inhoud

Status

Je kunt nu reageren op dit idee.

Input van Ons Bloemendaal

Door: Provincie Noord-Holland
16 april 2024

Stichting Ons Bloemendaal heeft een aantal ideeën ingebracht

Snelheidstest op korte termijn
We stellen voor om op korte termijn een snelheidstest uit te voeren door de limiet te
verlagen naar 60 kilometer per uur. Deze test zal ons in staat stellen om de effecten te
evalueren. Wij stellen voor de test te doen door de rechterrijstroken af te sluiten met
bijvoorbeeld betonnen bloembakken.
Thema: Slim omgaan met autoverkeer.

Handhaving van snelheidslimieten voor veiligheid
We benadrukken het belang van effectieve handhaving van snelheidslimieten, vooral op
drukke dagen, om de algehele veiligheid te verbeteren en ongelukken te voorkomen. Wij
stellen voor trajectcontrole die permanent aan staat.
Thema: Slim omgaan met autoverkeer.

Lange termijn: Alleen busverkeer op de zuidbaan
Op de lange termijn stellen we voor om de Zuidbaan van de Zeeweg te reserveren voor
bussen, waardoor de bussen vanuit de Boulevard Barnaart niet hoeven te kruisen met het
andere verkeer op de Kop van de Zeeweg. De Noordbaan wordt dan in twee richtingen
gebruikt voor het andere verkeer. Om de veiligheid te waarborgen moet daar dan een brede
middenstreep komen. De Noordbaan behoeft dan wellicht enige verbreding.
Thema: Aantrekkelijk openbaar vervoer.

Focus op natuurbeleving
We benadrukken het belang van de natuurbeleving. Weggebruikers gaan daardoor alllicht
minder hard rijden. We stellen voor om borden te plaatsen aan beide kanten van de Zeeweg
om duidelijk te maken dat je als weggebruiker het Nationaal Park Zuid Kennemerland binnen
rijdt. We denken niet dat dergelijke borden afleiden, zoals we weleens hoorden van de
provincie. De Zeeweg is ooit bedoeld om meanderend te genieten van de prachtige natuur.
Thema: Kleine verbeteringen aan de weg.

Verkeersbegeleiding op drukke dagen
Op dagen met piekdrukte pleiten we voor actieve verkeersbegeleiding om de doorstromimg
te bevorderen. Dit omvat het wijzigen van verkeerslichtenregelingen, het sluiten van
zijstraten voor doorgaand verkeer en mogelijk het omleiden van verkeer naar minder drukke
routes. Bijvoorbeeld het verkeer dat uit het noorden komt over de Randweg niet over de
Kleverlaan leiden maar via de Zijlweg/Brouwerskolk. Dan loopt het niet vast bij de rotonde
Bloemendaalseweg/Militairenweg in Overveen. Zoiets lijkt ook mogelijk in Heemstede om de
Lanckhorstlaan te ontlasten via de Spanjaardslaan. Door dit soort maatregelen verminderen
we congestie op drukke dagen en bevorderen we een vlottere doorstroming van het verkeer.
Dat vermindert de uitstoot van uitlaatgassen en de overlast voor bewoners.
Thema: Slim omgaan met autoverkeer.

Bovenstaande ideeën zijn besproken en gedeeld met Provincie Noord-Holland in een gesprek met Frank Verveld van Ons Bloemendaal op 10 april 2024.

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel