Spring naar inhoud

Status

Je kunt nu reageren op dit idee.

Beschouw 'Bereikbaarheid Kust' als kwalitatief vraagstuk

Door: Provincie Noord-Holland
14 april 2024

Naast doorstroming zijn veiligheid en leefomgevingskwaliteit minstens zo belangrijk.

Maatregelen dienen bij voorkeur meerdere doelen te dienen, dan wel geen onevenredige inbreuk te maken op nevendoelen veiligheid, landschap, natuur & milieu.

Ombuigen van autogebruik naar natuur- en milieuvriendelijker alternatieven is daarbij een ‘quick win’. Denk aan P&R-faciliteiten en meer ruimte voor de fiets.

Auto-doorstroming gebaat bij eenduidiger wegprofiel. Geen wisselingen in aantal rijbanen en minder verschillen in maximum snelheden (bv. 2x 1baan, 50km/u). Vrijkomende ruimte in te zetten voor veiliger in-/uitvoegen bij afslagen, een OV-strook, en veiligere en aantrekkelijkere fietsverbindingen (scheiden van snel en langzaam fietsverkeer e/o -rijrichtingen).

Fiets-veiligheid niet alleen verbeteren op doorgaande route, maar ook in-/uitvoeglocaties en bij oversteekplaatsten (m.n. NPZK-ingang Koevlak, duincampings & Kop vd Zeeweg).

Dit idee is ingediend door drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN.

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel