Spring naar inhoud

Hoe gaan we samen slim naar zee?

 

De wegen en fietspaden naar Bloemendaal aan Zee en Zandvoort zijn verschillende keren per jaar overvol. Vooral tijdens zonnige dagen en zomerse evenementen. We hebben hier mogelijke oplossingen voor op een rij gezet. Het gaat om het bevorderen van fietsgebruik, het verbeteren van het openbaar vervoer, kleine aanpassingen aan de wegen en een slimme aanpak van autoverkeer en parkeren. We betrekken je bij mogelijke oplossingen. Zo houden we samen de kust bereikbaar. 

Op deze website kon je tot en met 15 april 2024 je idee indienen. Ook zijn er tijdens bijeenkomsten en gesprekken ideeën besproken en op deze website gezet. Op dit moment bekijkt de provincie samen met de gemeenten welke oplossingen en maatregel(en) haalbaar zijn. Begin juni komt op deze website te staan welke ideeën haalbaar zijn, welke ideeën niet en waarom niet. 

ideeën gedeeld
Meer informatie

Samen met de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem en Heemstede onderzoekt de provincie Noord-Holland hoe de kust goed bereikbaar te houden is. Zo kan iedereen blijven genieten van zonnige dagen, activiteiten en evenementen aan de kust van Zuid-Kennemerland. Te voet, met de fiets, bus, trein of auto. Op zo’n manier dat het zo weinig mogelijk overlast geeft.


Uit eerder onderzoek zijn al verschillende oplossingen naar voren gekomen. Deze zijn samengevat in 7 thema’s, die vind je op deze pagina. We horen graag van inwoners, dagjesmensen, ondernemers en maatschappelijke organisaties welke oplossingen zij zien. Uiteindelijk worden de beste ideeën en oplossingen geselecteerd en samengevoegd in één of meer pakketten met maatregelen. De provincie besluit welk pakket wordt uitgevoerd.


Wil je meer weten? Kijk op de pagina met achtergrondinformatie om meer te weten te komen over dit project en over de stappen die al gezet zijn.

Laatste nieuws

Eerste reactie op ingediende ideeën

Lees verder
Hoe werkt het?
1. Je bedenkt een idee

Je bedenkt een idee dat past binnen de 7 thema’s en voldoet aan de spelregels. Je hebt van 18 maart tot en met 15 april de tijd om je idee in te sturen. De provincie kan contact met je opnemen om meer te weten te komen over jouw idee en de argumentatie hierachter.

2. De provincie en de gemeenten bekijken de ideeën en reageren

Vanaf 16 april bekijkt de provincie de ideeën en gaat na of deze haalbaar zijn. De provincie reageert op alle ideeën en legt uit waarom het idee wel of niet wordt meegenomen. Passende ideeën worden verwerkt tot maatregelpakket(ten).

3. Reactie op de maatregelpakket(ten)

Vanaf oktober heb je twee weken de tijd om te reageren op de ideeën die zijn gevormd tot een maatregelpakket. Deze reacties kunnen leiden tot aanpassingen van de maatregel(en).

4. De provincie en de gemeenten besluiten

In oktober/november neemt de provincie een definitieve beslissing over de maatregel(en). Ook wordt duidelijk gemaakt wat er op de korte en lange termijn wordt uitgevoerd.

Nieuws

Eerste reactie op ingediende ideeën

Tussen 18 maart en 15 april 2024 hebben bewoners, ondernemers en bezoekers hun ideeën ingediend voor een bereikbare Zandvoortse en Bloemendaalse kust. In de zoektocht naar concrete maatregelen is er veel opgehaald. De provincie heeft alle 204 reacties beantwoord en laten weten welke ideeën haalbaar zijn en welke niet.

Lees verder

Contact

Martijn Ridder 
Omgevingsmanager provincie Noord-Holland

E-mailadres
samenslimnaarzee@noord-holland.nl

Telefoonnummer
06 3199 3431

Houd me per e-mail op de hoogte over samenslimnaarzee.nl

Tijdlijn

April – oktober 2023

Verkenning mogelijke oplossingen

November 2023 – 17 maart

Voorbereiding participatie

18 maart – 15 april

Je kunt je ideeën indienen

15 april – 31 mei

Haalbaarheidscheck van de ideeën

31 mei – 1 juli

Maatregelpakket(ten) samenstellen

Juli – augustus

Zomervakantie

Oktober

Je kunt reageren op de maatregelpakket(ten)

Oktober/november

Bestuurlijke besluitvorming

November

Besluit bekendmaken: welke maatregel(en) (wanneer) uitgevoerd worden

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel